Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena

Dec 5, 2013

Okunskapens triumf är en podcast som vill berätta mer om civilsamhällets relation till experter. Podcasten är en del av konferensen Okunskapens triumf och bildning i tolkningens tid. I detta avsnitt diskuteras vem som sätter agendan i civilsamhället och hur viktigt det är vi tar ansvar som företrädare...