Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena

Jan 23, 2015

LedarskapsArenan är en podcast där professor Ingalill Holmberg från Handelshögskolan och Rebecca Vintagen, initiativtagare och verksamhetsledare på Settings berättar om sin syn på ledarideal, tidstypiska ledarstilar och vilken etikett vi ofta sätter på ledarskap.  Podcasten leds av Anna Magnusson, ordförande...