Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena

Mar 1, 2017

I denna podcast får vi ta del av ett samtal som tar sin utgångspunkt i spänningen mellan form och fråga och organiseringen av det svenska civilsamhället utifrån idén om nationalstaten.

I samtalet medverkar Frode Pleym, chef för Greenpeace i Sverige, där formen för organisering sträcker sig bortom den svenska...


Feb 27, 2017

I denna podcast möter vi Marta Reuter, forskare i statsvetenskap vid Stockholms Universitet samt Stockholm Center for Civil Society Studies och Handelshögskolan i Stockholm, och Anna Carlstedt, tidigare ordförande för Röda Korset, IOGT-NTO och Forum, med lång erfarenhet från folkrörelsesverige och...