Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena


Mar 15, 2021

I detta avsnitt möter Anna Magnusson Pernilla Johansson, doktor i Statsvetenskap som forskat om hur känslor i förändringsarbete med fokus på samspelet mellan organisationers interna vardagsarbete och yttre relationer. Samtalet är förberedande inför premiären av mötesplatsen Akademisk trädgård. I intervjun berättar Pernilla om varför hon som praktiker började forska, vilken forskningsmetod hon använt i sitt avhandlingsarbete och sist men inte minst vilka slutsatser hon gjort i sin forskning.

Längd: 22 min 
Klippning och produktion: Malin Marcko, Ateljé Marcko AB 
Projektledare och intervjuare: Anna Magnusson, Bapelsinen för Ideell Arena