Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena


Sep 14, 2022

Hur behåller vi engagemang och nytänkande i etablerade organisationer? Hur kan vi dagligen återerövra lusten, nyfiken och engagemanget i vår organisering. Tilde Björfors, Grundare av Cirkus Cirkör och Professor i nycirkus samtalar med Karin Olsson, samordnare av utveckling och styrning på RFSU om Cirkörs ledord “uppkäftigt engagemang”, “solidarisk individualism” och “kvalitativ galenskap” och hur cirkusens discipliner kan inspirera till ett mer kreativt och samhällsförändrande ledarskap inom civilsamhället.