Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena


Mar 6, 2016

En podcast om det svenska engagemanget med Dilsa Demirbag Sten, grundare och verksamhetschef Berättarministeriet, Johan von Essen, docent i systematisk teologi och livsåskådning vid Ersta Sköndal högskola, Lars Svedberg, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola, Brit Stakston, mediastrateg och Thomas P Boje, professor i sociologi på Roskilde Universitet. Moderator Anna Magnusson, ledamot i IDEELL ARENAs styrgrupp.

Seminariet var en del av LedarskapsArenan 2016.