Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena


May 11, 2022

Inspelning från Ideell Arenas Idéseminarium 21 april 2022 med tema demokrati. Hur kan vi tillgängliggöra demokratin inom våra föreningsstrukturer? När blir våra representativa modeller en kraft som bromsar representationen i organisationen?

Sofia Näsström, professor i statsvetenskap, håller först ett föredrag, följt av panelsamtal med Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO, Lotta Schneider, ordförande Röda Korsets ungdomsförbund, och Shahab Ahmadian, ordförande Män för Jämställdhet.

Vi beklagar det bitvis lite dåliga ljudet men ha tålamod, efter en kort stund blir det bättre igen.