Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena


May 13, 2022

Inspelning från LedarskapsArenan 2022 där deltagarna bjöds på en visionsspecial med inspiration från Sveriges Radio P1s legendariska program Spanarna. Farida Al-Abani, generalsekreterare på Svenska sällskapet för Nykterhet och Folkbildning, Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Sverige, Hans Linde, förbundsordförande RFSU, och Andrea Lavesson, biträdande rektor på studieförbundet NBV, gör visionära spaningar kring alternativa ekonomiska modeller där civilsamhällets värden och logiker står i centrum. Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv, leder oss genom spaningarna.