Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena

Oct 20, 2020

Ersta Sköndal Bräcke högskola har för sjätte gången studerat svenskarnas ideella engagemang. Anna Magnusson möter en av forskare bakom rapporten, Johan von Essen. De resonerar om engagemanget är stabilt och hur det kan påverkas av en individualisering och professionalisering.

Klippning och produktion: Martin...