Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena

Dec 5, 2013

Okunskapens triumf är en podcast som vill berätta mer om civilsamhällets relation till experter. Podcasten är en del av konferensen Okunskapens triumf och bildning i tolkningens tid. I detta avsnitt diskuteras vem som sätter agendan i civilsamhället och hur viktigt det är vi tar ansvar som företrädare...


Nov 21, 2013

Okunskapens triumf är en podcast som vill berätta mer om civilsamhällets relation till experter. Hur vi som företrädare för civilsamhället förhåller oss till experter. Och hur ett system kan smitta av sig på civilsamhället. Podcasten är en del av konferensen Okunskapens triumf och bildning i tolkningens tid....


Nov 13, 2013

Okunskapens triumf är en podcast som vill berätta mer om ideell sektors relation till experter. Om hur experter organiserar sig. Och hur vi som företrädare för ideell sektor förhåller oss till experter. Vad är riskerna och utmaningarna med det expertsamhälle som allt tydligare framträder överallt. Podcasten...