Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena

Jan 19, 2016

Här kan du lyssna på ett samtal mellan Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan, Scott Taylor, docent i organisationsteori och Ylva Löwenborg, regionchef Sensus Studieförbund. Samtalet kretsar kring varför ledarskap är en sådan central del av vårt sätt att bygga organisationer. Ylva och Anna reflekterar och...


Feb 18, 2015

LedarskapsArenan II är en podcast där Alexander Hallberg, förbundsordförande i Sverok och Lise Bergh vice ordförande i Rädda Barnen reflekterar och samtalar om Ledarskapsarenan 2015. Vilka utmaningar står ledarskapet inför idag inom ideell sektor? Vilka normer styr vårt ledarskap? Och hur tränar man på att...


Jan 23, 2015

LedarskapsArenan är en podcast där professor Ingalill Holmberg från Handelshögskolan och Rebecca Vintagen, initiativtagare och verksamhetsledare på Settings berättar om sin syn på ledarideal, tidstypiska ledarstilar och vilken etikett vi ofta sätter på ledarskap.  Podcasten leds av Anna Magnusson, ordförande...