Preview Mode Links will not work in preview mode

Ideell Arena

About

Välkomna till IDEELL ARENAs podcastflöde. Här kan du lyssna på material från en del av våra mötesplatser. Innehållet varierar, men gemensamt för våra podcasts är att de ger strategiska perspektiv på organisation och ledning inom civilsamhället. Med våra podcasts vill vi nå fler med vår verksamhet och väcka och samla tankar inför och efter de mötesplatser vi arrangerar.

Kontakta Katarina Gustafsson om du har frågor om innehållet eller är nyfiken på vår verksamhet, katarina.gustafsson@ideellarena.se